• +45 48142112
  • info@consult-solutions.dk

270) 15-12-17: Analyse/implementeringskonsulent

270) 15-12-17: Analyse/implementeringskonsulent

Til vores kundes projekt søger vi en konsulent til omprogrammering af eksisterende statistisk model til R.

Dataanalyse har en eksisterende statistisk model (SVM + Bayesiansk Netværk). Denne statistiske model skal
implementeres i R med henblik på produktionssættelse. Der skal benyttes specifikke pakker ved produktionssættelsen
herunder bl.a. caret og dplyr. Selve modellen skal splittes op i tre kodelag; inputlaget som bearbejder input fra en
række datakilder og kvalitetssikrer input ligger indenfor forventede værdier, modellaget som er træningen af modellen,


samt et output lag, som indeholder en serialisering af den trænede model samt brugen (forecast delen) af modellen.
Der skal kodes efter en række standarder bl.a. Hadley Wichams kodestil, samt implementeres en simpel autoloader
til script filer. Derudover skal der implementeres logging via pakken logging. Al kode skal sikres i versionskontrol (Git)
og dokumenteres med Roxygen. Der testes mod eksisterende model med automatiseret test med pakken testthat. Undervejs i denne proces,
inddrages udvalgte af Dataanalyses medarbejdere i brug af teknologierne og principperne. R er installeret på Redhat Linux.

Sted: St. Kbh..
Start: ASAP
Slut: Efter Ca. 1-2 mdr

Hvis du har de nødvendige kvalifikationer, så send os dit Cv. samme dine kontaktoplysninger

Såfremt vi ser en mulighed for at sælge dig ind til projektet kontakter vi dig med det samme,
og har du ikke hørt fra os inden for en uge kan du betragte muligheden som afsluttet.

Ansøg/Send Cv

admin